Saturday, September 6, 2008

Provincial Cooperative Development Council of Cavite


Provincial Cooperative Development Council of Cavite


PANANAW NG PCDC

Isang Malaya, Matatag at
Matagumpay na Konseho na
Kaagapay ng Mamamayan at
Pamahalaan sa Maunlad na Kilusang Kooperative

ADHIKAIN NG PCDC

Nagkakaisang paglilingkod sa pagsulong ng kooperatiba sa pamamagitan ng:

1. pagpapataas ng antas ng kamalayn tungo sa kaunlaran sa pamamagitan ng pagbibigay ng wastong kaalaman;
2. patuloy na paggabay sa mga konsehong pangkooperatiba; at
3. pagpapaunlad ng pakikipag-ugnayan sa iba't ibang sector.

THE CAVITE COOPERATIVE DEVELOPMENT CENTER (CaCoDeC). In order to achieve the thrust of Cooperative Development and to have a common venue for education and training, the Office of the Governor initiated and funded the construction of the CaCoDeC. Built to an amount of P.2million, the center houses the office of the PCDO, CDA,CUC and the PCDC.A one-stop shop for cooperatives, the center formally opened its door to the public on Nov. 8, 2002. Various lectures, training, symposia and fora ranging from pre-membership education seminar (PMES) to bookkeeping to updates on coop development training have been held in the center benefiting hundreds of coops and thousands of their members. The center serves as a forum for the discussion of various problems, issues and concerns affecting cooperatives and has been a silent witness to various proposals and solutions achieve in those discussions.

No comments: